PeRSSonalized
Medicine

LOGIN   •   SIGN UP
back to webicina home perssonalized medicine faq

PeRSSonalized Medicine is the simplest, free, customizable, multi-lingual aggregator of quality medical resources in social media. Please let us know if you have suggestions and watch the tutorial.

Medical Journals Medical Blogs Medical News Social Media
personalize it

Recent items - Tidningen Sjukhusläkaren

Lindström: Personalbrist
21/08/2014 15:26
Klicka på serien för att förstora!
”Oklart om läkemedelssamtal på apotek är hälsoekonomiskt lönsamt”
19/08/2014 20:53
Det är fortsatt tveksamt om läkemedelssamtal på apotek är hälsoekonomiskt lönsamt, säger Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson efter att ha tagit del av en ny brittisk studie, som lyfter fram läkemedelssamtalens kostnadseffektivitet. [
”Förskrivningen inte säkrare om den sprids till fler yrkesgrupper”
19/08/2014 20:53
Förskrivningsrätt till apotekare är inte en lösning på problemet att det sker fel i läkemedelsförskrivningen. Det viktiga är att det blir rätt från början, skriver Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson i en replik till ett inlägg f
En oförutsägbar höst
19/08/2014 12:50
Nu drar det ihop sig till terminstart igen. Kirurgterminen som många lovar är den roligaste på hela programmet väntar. Hur mina dagar kommer att se ut? Ingen aning.
1970
18/08/2014 12:06
Akutläkare - behövs det? Är det inte bara ett sätt att locka läkare till akuten, ge lite status åt jobbet?
Ett meningsfullt jobb
17/07/2014 04:24
Det är tungt, svettigt och tidvis utmattande att jobba som undersköterska. Men inte för en enda sekund har det känts annat än väldigt meningsfullt och lärorikt.
”Om befolkningen växer, behövs fler vårdplatser”
07/07/2014 20:24
Räcker vårdplatserna till för en patientsäker sjukvård? Frågan ställdes på tidningen Sjukhusläkarens seminarium om vårdplatser i Almedalen på torsdagen. Svaren innehöll två tydliga nej och fyra "det beror på".
”Jämlik vård kräver kontinuitet och personligt ansvar”
07/07/2014 20:24
Släpp prestigen och våga lyssna på patienten. Be om ursäkt för misstag. Och låt patienter söka vård fritt över hela landet, då kan vi komma till rätta med den ojämlika vården. Det var några av budskapen i Sjukhusläkarnas seminarium i A
Styrsystem och patientmakt heta vårdfrågor i valrörelsen
07/07/2014 20:24
Sveriges sjukvård har tappat i internationella jämförelser, men räcker det för att sätta sjukvården på agendan i valet? Det var en av de frågor som ställdes när MSD höll debatt om sjukvården i valrörelsen 2014.
Fortbildning har hög prioritet i EU
07/07/2014 12:40
CPME (Standing Committtee of European Doctors) vann upphandlingen avseende utredningen om kartläggning och granskning av fortbildning och livslångt lärande för hälso- och sjukvårdpersonal inom EU. För ändamålet har man bildat ett konsortium
”Mer tid till patienterna kräver ändrade styrsystem”
04/07/2014 17:41
Det räcker inte att se till enskilda åtgärder för att minska den administrativa bördan och skapa mer tid för patient-läkarmötet. Man måste även se över styrmodeller och ersättningssystem. Det sa Daniel Zetterberg, sekreterare i Göran Sti
Nytt regelverk för journal på nätet väntas under hösten
02/07/2014 17:58
I april i år beslutade Ineras styrelse om en "version 1.0" av regelverk för journal på nätet, som innebär att landstingen kan välja på flera alternativ var gäller exempelvis signerat/osignerat material. "Det är för spretigt" sa Ineras vd Jo
”Svarta lådan” ska bort från sjukhusmåltiden
02/07/2014 02:05
"Lattjolajbanlådan" från Fem myror är fler än fyra elefanter gjorde comeback på dagens seminarium om sjukhusmåltider i Almedalen. Det var Sjukhusläkarnas vice ordförande Bengt von Zur-Mühlen som hade med sig en låda med "fem saker, en hör
”Bristen på tillit förödande för sjukvården”
02/07/2014 02:05
- Vi vet hur viktig tillit är för ett gott samhälle. Utan tillit uppstår korruption och segregering. I dag finns en fruktansvärd brist på tillit i sjukvården mellan politiker, profession och sjukhusledningar. Då blir det ett suboptimalt sys [
Vården från en annan sida
25/06/2014 16:01
Jag kan nu titulera mig som undersköterska, anställd inom sjukvården. För tio år sedan hade jag aldrig kunnat föreställa mig att jag som 35-åring skulle jobba inom geriatriken. Men så blev det.
Läkarnas agerande avgörande för donation
16/06/2014 17:34
Varje år dör cirka 30 svenskar i väntan på organdonation. Sverige har trots hög donationsvilja hos befolkningen få donationer per invånare med europeiska mått mätt. Orsakerna är många. Ett sällan diskuterat ämne är läkarsamtalet med
3D-skrivare kan göra donatorer överflödiga i framtiden
16/06/2014 17:34
3D-skrivare som skriver ut mänskliga organ och som gör donatorer överflödiga i framtiden. Låter det som rena science fiction? Glöm det.
Organdonationer in i den digitala eran
16/06/2014 17:34
Att stå på en väntelista och inte veta om den operation som krävs för att få leva vidare blir av vill inte Martha Ehling och Peter Carstedt att någon ska behöva uppleva. Därför startade de organisationen MOD.
Heidi Stensmyren riktar blicken västerut
16/06/2014 17:34
– I Norge har man en till­talande modell där det är uttalat i regelverket att läkaren ska verka för organdonation. Jag tycker det vore intressant att fundera på liknande skrivningar i lagstiftning eller föreskrifter. Det skulle ge oss trygg
Sjukhusläkarna i Almedalen 2014
16/06/2014 17:34
I år arrangerar Sjukhusläkarna och tidningen Sjukhusläkaren tre egna seminarier i Almedalen, och är medarrangörer i ett fjärde. Alla intresserade är välkomna - det är dock bra att vara på plats i god tid eftersom antalet platser är begrän
Lägre DRG-poäng för kvinnors sjukdomar
16/06/2014 10:25
– Vi som jobbar med utveckling och underhåll av NordDRG har inte medvetet infört någon könsdiskriminering i systemet, men vi tänker utreda ifall det ändå har råkat bli så, och i så fall åtgärda.
Lästips: Svenska läkarmysterier
16/06/2014 10:25
Sjukhusläkaren bjuder på heta lästips för regniga sommardagar.
Behöver sjukvården en egen haverikommission?
16/06/2014 10:25
Hösten 2013 redovisade Statens haverikommission (SHK) den första rapporten inom hälso- och sjukvårdens område. Rapporten ledde dock inte till någon omfattande debatt, möjligen på grund av den långa utredningstiden.
”Lokalt ansvar viktigt vid journal på nätet”
16/06/2014 02:08
Hematologen Fredrik Sjöö är pionjär för det som är på väg att bli en ”Stockholmsmodell” för journal på nätet. – Vi arbetar efter principen att pröva, utvärdera och införa stegvis. Inte med att rulla ut nya system på bred front,
”Frihet är det bästa ting…”
16/06/2014 02:08
”Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring,” Så skaldade Biskop Thomas i Strängnäs för närapå 600 år sedan om Engelbrekt
WHO: Världen går mot en post-antibiotisk era
15/06/2014 18:20
”Görs inget går världen mot en post-antibiotisk era där vanliga infektioner och mindre skador återigen kan bli dödliga”.
Nya vårdförkortningar
15/06/2014 18:20
Språket har inte hängt med i vårdens omorganisationer, konstaterar Henrik Widegren. För att uppnå målet ”världens bästa sjukvård för all framtid” krävs att sjukvårdspersonalen på ett snabbt och effektivt sätt kan kommunicera med va
”Antibiotika till köttdjur – ett övergrepp på medicinens framsteg”
15/06/2014 18:20
– Det är ett övergrepp på medicinens framsteg att använda antibiotika på kyckling och andra köttdjur för att de ska växa lite snabbare och någon ska tjäna pengar.
Positiva antibiotikanyheter
15/06/2014 18:20
De många dåliga nyheterna till trots finns det ändå flera ljustecken när det gäller antibiotikaresitensen.
”Det är tomt i industrins pipeline”
15/06/2014 18:20
Richard Bergström, generaldirektör för de forskande läkemedelsföretagen i Europa (Efpia), inledde med ett negativt besked på seminariet om antibiotikaresistens.
Kroniska sjukdomar kräver komplexa lösningar
15/06/2014 02:56
När jag diskuterar sjukdomar hos äldre med personer utanför hälso- och sjukvården får jag inte sällan kommentaren ”men dessa personer är ju inte sjuka, de har bara nedsatt funktion och har behov av hjälp av olika slag”.
Våra matvanor – ett dödligt hot?
14/06/2014 19:22
”Antibiotikaresistens undergräver ekonomisk tillväxt, försvagar nationell säkerhet och ökar mortaliteten för individer i alla skeden av livet”. Så inledde Maria-Teresa Bejarano från det globala nätverket ReAct seminariet om antibiotika
”Anmärkningsvärt hur lite koll politikerna har”
14/06/2014 19:22
Sjukhusläkaren pejlade opinionen: Så tyckte läkare i publiken om debatten.
Så mår sjukvården i Europa
14/06/2014 19:22
Medan norr mår bra har den ekonomiska krisen slagit hårt mot sjukvården i många länder i östra och södra Europa där sparpaket och läkarflykt skapat stora konflikter.
Sommarönskan: Färre administrativa pålagor
14/06/2014 19:22
Sommaren närmar sig och redan nu verkar fler och fler hålla tummarna för en lagom sommar, med både sol och regn. Sjukvårdanställda som ska hålla ställningarna i semestertider önskar nämligen inga rekordvarma somrar för då ökar belastning
Sagan om den lilla gumman och värdet av undersökningar
14/06/2014 11:58
”Hjärtsjuk man rånad” var rubriken i dagens tidning. Man kan undra om han var på apoteket, tänkte den lilla gumman och fnissade som vanligt åt sig själv.
Valets hetaste vårdfrågor
14/06/2014 11:58
Sjukhusläkaren styrde kosan till Västmanlands sjukhus i Västerås där den aktiva fackliga lokalföreningens engagemang stoppat införandet av DRG. Den 13 maj hade föreningen bjudit in landstingspolitikerna till valdebatt bevakad av lokalpresse [
Glädjande omsvängningar, Stiernstedt!
14/06/2014 11:58
Om man har en vattenläcka hemma skulle då rörmokaren först få klippa gräset och sen stryka skjortor innan han får stoppa läckan? Nej knappast, det skulle inte hända. Men det är det som sker i vården idag. Kompetens och resurser utnyttjas
”Dags att skrota DRG som ersättningsmodell”
14/06/2014 11:58
Västmanland beslutade 2012 att införa DRG i landstinget. Nu är planerna lagda på is efter professionens protester och ett intressant pilotprojekt.
Uska – en merit eller inte?
12/06/2014 22:07
I sommar ska många i klassen ut på vik som undersköterskor. Även jag. Men hur mycket är annan vårderfarenhet värd när man söker läkarjobb?
Schizoaffektivt syndrom – eller gravt missbruk?
12/06/2014 14:32
Fel diagnos eller problemformulering med påföljande felbehandlingar innebär ofta förödande konsekvenser för både patient och anhöriga. Det liknar vanvård och är ett dolt samhällsproblem med enorma kostnader.
På besök i den mystiska borgen
04/06/2014 22:27
Jag kan inte låta bli att fascineras av kirurgi. Och allra mest av de thoraxkirurgi. Nu har jag fått en liten inblick i den världen. Och jag är inte besviken.
”Det behövs en haverikommission för dåliga IT-projekt”
21/05/2014 15:42
Användbarhetsexperter och representanter för fackliga organisationer, däribland Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson, har skrivit en debattartikel på DN Debatt om illa fungerande IT-system, som stjäl tid för läkare, lärare, poliser o
Slut på internmedicin – nu blir det kirurgi
21/05/2014 00:28
Intermedicinåret är över. I dag fick jag lära mig om hygienrutiner, klädsel och uppförande vid operation. Snart ska vi få uppleva kirurgi på nära håll.
Ny lag ska skydda visslare
20/05/2014 19:20
Det behövs en ny lag för att skydda personer som larmar om allvarliga missförhållanden hos arbetsgivaren. Det är innebörden av en ny statlig utredning, som presenterades i dag.
Tack för tårtan!
08/05/2014 16:36
Den såg god ut redan på hallgolvet, och när jag vikt ut och lagt den på köksbordet blev den riktigt lockande. Konstaterade att den var väldigt välgjord och varierad, ett inslag var så starkt att jag nästan fick tårar. Den var inte alls för
Lärdomar, insikter och mild tentastress
08/05/2014 01:33
Infektionskursen och hela det internmedicinska året går mot sitt slut. På måndag är det sluttenta och på tisdag har vi det praktiska provet - OSCE (Objective Structured Clinical Examination). Sen ska vi kunna vad vi behöver inom internmedic [.
Arga Doktorn har blivit ännu argare
28/04/2014 20:55
Varför är det så svårt för politiker och ansvariga läkare att öppet erkänna fel och brister i vården?
Sjukhusläkarna trycker på för statlig styrning
28/04/2014 20:55
I en motion vill Sjukhusläkarna att Sveriges läkarförbund mer kraftfullt verkar för statlig finansiering och styrning av sjukvården.
Framgångsrik modell för fortbildning i Västerås
28/04/2014 20:55
Var femte specialistläkare i Västmanland deltar inte i någon fortbildning. Nu lanserar Infektionskliniken vid Västmanlands sjukhus i Västerås en modell som ska säkra att specialister får den fortbildning som krävs för att slå vakt om kvali
Regeringen: ”Landstingen ska vara med och prissätta läkemedel”
28/04/2014 20:55
Landstingen måste få vara med och förhandla om prissättningen av läkemedel i förmåns­systemet. Det slår regeringen fast i en proposition som nyligen överlämnades till riksdagen.
TLV: För oss är äldres hälsa lika viktig som yngres”
28/04/2014 20:55
– Att TLV räknar på samhällsperspektivet betyder inte att vi i våra beslut missgynnar någon patientgrupp, säger Douglas Lundin, chefsekonom på TLV, som vill förtydliga TLV:s ståndpunkter från förra numret av Sjukhusläkaren.
Socialstyrelsen öppnar för fortbildningsinspektioner
28/04/2014 15:50
I slutet av 2013 antogs ett nytt yrkeskvalifikationsdirektiv inom EU som ökar trycket på Sverige att reglera frågan om fortbildning.
Detta innebär det nya LIF-avtalet
28/04/2014 15:50
I november 2013 slöts en ny överenskommelse om samverkans­regler mellan LIF, SKL, Swedish Labtech samt Swedish Medtech.