PeRSSonalized
Medicine

LOGIN   •   SIGN UP
back to webicina home perssonalized medicine faq

PeRSSonalized Medicine is the simplest, free, customizable, multi-lingual aggregator of quality medical resources in social media. Please let us know if you have suggestions and watch the tutorial.

Medical Journals Medical Blogs Medical News Social Media
personalize it

Recent items - Tidningen Sjukhusläkaren

Skolan kan sänka sjukvårdskostnaderna
18/09/2014 18:32
Hur man på sikt kan minska sjukvårdskostnaderna, våldet i samhället, förbättra hälsa och livskvalitet i befolkningen – och samtidigt rädda demokratin och höja kvaliteten på den svenska skolan!
Var med och fortbildningsranka ditt sjukhus
16/09/2014 23:48
I början av oktober är det premiär för Läkarförbundets fortbildningsrankning. Då får läkare inom sex specialiteter chans att betygssätta sitt sjukhus vad gäller möjligheterna att gå på kurs, resa på kongress och annan fortbildning. [..
Nya ALF-avtalet – här är detaljerna
15/09/2014 22:58
I torsdags signerades det nya ALF-avtalet som gäller från den 1 januari nästa år. Avtalet innebär att en ny kvalitetsersättning införs.
Valfläsk utan fjäsk
15/09/2014 14:48
Valet är över, vi säger hurra Vi vet ändå exakt hur det ska va Läkare i alla landsting – förenen eder Ut på gatorna och försvara er heder!
Nästan en riktig doktor
13/09/2014 13:10
Nu har jag haft min primärvårdsplacering för den här terminen. Och för första gången har det här känts som en specialitet högt upp på min önskelista.
”Kompetensglidning riskerar att skapa nya problem”
10/09/2014 17:58
Om läkarnas traditionella uppgifter styckas mellan andra yrkeskategorier genom task shifting så riskerar doktorn själv att bli sittande kvar framför datorn och administrera. Vid ett röntgenseminarium enades talarna om att kompetensglidning [...
Var finns evidensen i äldrevården?
10/09/2014 00:47
Det finns ett utbrett stöd för att den evidensbaserade kunskapsprocessen är en bra metod för att skapa goda förutsättningar för en så bra och säker […]
Friska sjukvårdspriset till Julia Mjörnstedt
10/09/2014 00:47
Julia Mjörnstedt skriver "canceröverlevare" högst upp på sitt cv. I dag arbetar hon och Ung cancer för att stödja medlemmar i vardagen. Samtidigt gör de samhället och sjukvården uppmärksamma på unga vuxna med cancer och deras behov. [...]
Så farlig är bristen på vårdplatser
10/09/2014 00:47
Sjukhusläkarens granskning av Lex Maria-ärenden som avslutats 2013 visar att i genomsnitt avlider en patient var tredje vecka på grund av brist på vårdplatser.
Så här ser det ut i verkligheten
10/09/2014 00:47
Glöm att primärvården kan bli bättre, glöm dåliga IT-system, glöm dålig äldrevård, glöm att allt blir bra med bättre kommunikation och information. Sjukhusläkaren går här närmare in på sju av dödsfallen. Det ger en tydlig bild av hu
”Jag tänkte, det här är inte Sverige, det är tredje världen”
10/09/2014 00:47
Lotta Engelbrektson blev sittande i timmar bredvid sin mamma i en korridor på akuten. Hon beskriver det som ett stillastående kaos, en situation helt övermäktig personalen.
Dr. Ödem gästspelar i ny Widegren-video
10/09/2014 00:47
Dags för en ny musikvideo av Henrik Widegren. Den här gången handlar den om det stora problemet i dagens sjukvård – att patienterna ibland är sjuka. Och det gör att de kostar pengar.
Därför inträffade de 17 dödsfallen
10/09/2014 00:47
Sjukhusläkaren har gjort en närmare granskning Lex Maria-ärenden som avgjorts under 2013. Här följer en sammanfattning av händelseanalyserna för de 17 dödsfall där brist på vårdplatser spelat en avgörande roll.
IVO:s inspektörer: – Vi vill ut!
09/09/2014 16:33
Inspektörerna på IVO vill åka ut till verksamheterna för att följa upp att vårdgivarnas åtgärdslistor i lex Maria-anmälningarna inte bara blir till papperssvalor. Men resurserna räcker inte till. De enskilda klagomålen slukar det mesta av
Träffade jag bara en fjärdedels patient?
09/09/2014 16:33
Så har det varit valrörelse igen. I fyra år har jag längtat till denna underbara tid då jag under en hel månad får höra hur värdefull jag är. Inte alls tärande och nedbrytande för den svenska ekonomin som de andra 47 månaderna.
IVO nekar insyn i inspektörernas registrering
09/09/2014 16:33
I arbetet med Sjukhusläkarens artiklar om IVO begärde jag att få ta del av ifyllda enkäter för några specifika lex Maria-beslut som jag har tillgång till, men eftersom Klas Öberg redan själv valt ut och skickat mig tre enkäter tyckte han at
IVO:s analyssystem ännu bara ett grovt sorteringsverktyg
09/09/2014 16:33
För att sortera bland lex Mariorna och för att kunna göra djupare analyser inom vissa områden fyller handläggarna på IVO i en enkät utifrån ärendena. Men enkätarbetet är inte tvingande och de olika svarsalternativen är grova.
Så går IVO:s granskningar till
09/09/2014 16:33
”IVO bedömer att vårdgivaren har utrett händelsen i tillräcklig omfattning och vidtagit de åtgärder som krävs för att en hög patient­säkerhet ska kunna uppnås.”
Landstingens system Nitha knockade Socialstyrelsens Klara
09/09/2014 16:33
Att lära av misstagen är ett sunt men svårt mål för alla.
”Socialstyrelsen lämnade över 1400-talsteknologi”
09/09/2014 16:33
”IVO:s metoder för åter­föring av tillsynsresultat behöver utvecklas” skriver IVO i sin tillsynsrapport för 2013. Men det kan ta tre år till innan vården på allvar kan börja använda sig av IVO:s genomgångar för sitt lärande. [...]
Chefen för IVO: Vårdplatsbrist är inte det stora problemet
09/09/2014 16:33
”Om du hade fungerande överrapportering, om informationshanteringen och IT-systemen fungerade, så kanske inte just det att du ligger på ett annat sjukhus eller en annan avdelning är den avgörande faktorn”
”Personligen tycker jag att det vore bra att titta mer på själva händelsen”
09/09/2014 16:33
Inspektionen för vård och omsorg ska säkerställa att händelser som har anmälts till myndigheten enligt lex Maria har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäker
Svarte Petter
09/09/2014 16:33
Dags för en ny musikvideo av Henrik Widegren. Den här gången handlar den om det stora problemet i dagens sjukvård – att patienterna ibland är sjuka. Och det gör att de kostar pengar. Möt Doktor Ödem och hans akuta problem.
Kirurgterminen – en rörig godishylla
06/09/2014 04:30
Jag känner mig som ett sötsuget barn framför godishyllan i affären. Jag inte bara får smaka på allt, jag förväntas göra det.
Ur askan i elden
01/09/2014 15:55
Svensk akutsjukvård - var är vi? Vad har vi åstadkommit? Vart är vi på väg?
Hur blir min framtid efter valet?
28/08/2014 20:25
För första gången i ett val måste jag nu fundera på allvar över hur de olika partierna vill förändra sjukvården. Jag blir färdigutbildad under kommande mandatperiod. Vad möter jag för arbetsmarknad och arbetsmiljö som underläkare? [...]
Lindström: Personalbrist
21/08/2014 15:26
Klicka på serien för att förstora!
”Oklart om läkemedelssamtal på apotek är hälsoekonomiskt lönsamt”
19/08/2014 20:53
Det är fortsatt tveksamt om läkemedelssamtal på apotek är hälsoekonomiskt lönsamt, säger Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson efter att ha tagit del av en ny brittisk studie, som lyfter fram läkemedelssamtalens kostnadseffektivitet. [
”Förskrivningen inte säkrare om den sprids till fler yrkesgrupper”
19/08/2014 20:53
Förskrivningsrätt till apotekare är inte en lösning på problemet att det sker fel i läkemedelsförskrivningen. Det viktiga är att det blir rätt från början, skriver Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson i en replik till ett inlägg f
En oförutsägbar höst
19/08/2014 12:50
Nu drar det ihop sig till terminstart igen. Kirurgterminen som många lovar är den roligaste på hela programmet väntar. Hur mina dagar kommer att se ut? Ingen aning.
1970
18/08/2014 12:06
Akutläkare - behövs det? Är det inte bara ett sätt att locka läkare till akuten, ge lite status åt jobbet?
Ett meningsfullt jobb
17/07/2014 04:24
Det är tungt, svettigt och tidvis utmattande att jobba som undersköterska. Men inte för en enda sekund har det känts annat än väldigt meningsfullt och lärorikt.
”Om befolkningen växer, behövs fler vårdplatser”
07/07/2014 20:24
Räcker vårdplatserna till för en patientsäker sjukvård? Frågan ställdes på tidningen Sjukhusläkarens seminarium om vårdplatser i Almedalen på torsdagen. Svaren innehöll två tydliga nej och fyra "det beror på".
”Jämlik vård kräver kontinuitet och personligt ansvar”
07/07/2014 20:24
Släpp prestigen och våga lyssna på patienten. Be om ursäkt för misstag. Och låt patienter söka vård fritt över hela landet, då kan vi komma till rätta med den ojämlika vården. Det var några av budskapen i Sjukhusläkarnas seminarium i A
Styrsystem och patientmakt heta vårdfrågor i valrörelsen
07/07/2014 20:24
Sveriges sjukvård har tappat i internationella jämförelser, men räcker det för att sätta sjukvården på agendan i valet? Det var en av de frågor som ställdes när MSD höll debatt om sjukvården i valrörelsen 2014.
Fortbildning har hög prioritet i EU
07/07/2014 12:40
CPME (Standing Committtee of European Doctors) vann upphandlingen avseende utredningen om kartläggning och granskning av fortbildning och livslångt lärande för hälso- och sjukvårdpersonal inom EU. För ändamålet har man bildat ett konsortium
”Mer tid till patienterna kräver ändrade styrsystem”
04/07/2014 17:41
Det räcker inte att se till enskilda åtgärder för att minska den administrativa bördan och skapa mer tid för patient-läkarmötet. Man måste även se över styrmodeller och ersättningssystem. Det sa Daniel Zetterberg, sekreterare i Göran Sti
Nytt regelverk för journal på nätet väntas under hösten
02/07/2014 17:58
I april i år beslutade Ineras styrelse om en "version 1.0" av regelverk för journal på nätet, som innebär att landstingen kan välja på flera alternativ var gäller exempelvis signerat/osignerat material. "Det är för spretigt" sa Ineras vd Jo
”Svarta lådan” ska bort från sjukhusmåltiden
02/07/2014 02:05
"Lattjolajbanlådan" från Fem myror är fler än fyra elefanter gjorde comeback på dagens seminarium om sjukhusmåltider i Almedalen. Det var Sjukhusläkarnas vice ordförande Bengt von Zur-Mühlen som hade med sig en låda med "fem saker, en hör
”Bristen på tillit förödande för sjukvården”
02/07/2014 02:05
- Vi vet hur viktig tillit är för ett gott samhälle. Utan tillit uppstår korruption och segregering. I dag finns en fruktansvärd brist på tillit i sjukvården mellan politiker, profession och sjukhusledningar. Då blir det ett suboptimalt sys [
Vården från en annan sida
25/06/2014 16:01
Jag kan nu titulera mig som undersköterska, anställd inom sjukvården. För tio år sedan hade jag aldrig kunnat föreställa mig att jag som 35-åring skulle jobba inom geriatriken. Men så blev det.
Läkarnas agerande avgörande för donation
16/06/2014 17:34
Varje år dör cirka 30 svenskar i väntan på organdonation. Sverige har trots hög donationsvilja hos befolkningen få donationer per invånare med europeiska mått mätt. Orsakerna är många. Ett sällan diskuterat ämne är läkarsamtalet med
3D-skrivare kan göra donatorer överflödiga i framtiden
16/06/2014 17:34
3D-skrivare som skriver ut mänskliga organ och som gör donatorer överflödiga i framtiden. Låter det som rena science fiction? Glöm det.
Organdonationer in i den digitala eran
16/06/2014 17:34
Att stå på en väntelista och inte veta om den operation som krävs för att få leva vidare blir av vill inte Martha Ehling och Peter Carstedt att någon ska behöva uppleva. Därför startade de organisationen MOD.
Heidi Stensmyren riktar blicken västerut
16/06/2014 17:34
– I Norge har man en till­talande modell där det är uttalat i regelverket att läkaren ska verka för organdonation. Jag tycker det vore intressant att fundera på liknande skrivningar i lagstiftning eller föreskrifter. Det skulle ge oss trygg
Sjukhusläkarna i Almedalen 2014
16/06/2014 17:34
I år arrangerar Sjukhusläkarna och tidningen Sjukhusläkaren tre egna seminarier i Almedalen, och är medarrangörer i ett fjärde. Alla intresserade är välkomna - det är dock bra att vara på plats i god tid eftersom antalet platser är begrän
Lägre DRG-poäng för kvinnors sjukdomar
16/06/2014 10:25
– Vi som jobbar med utveckling och underhåll av NordDRG har inte medvetet infört någon könsdiskriminering i systemet, men vi tänker utreda ifall det ändå har råkat bli så, och i så fall åtgärda.
Lästips: Svenska läkarmysterier
16/06/2014 10:25
Sjukhusläkaren bjuder på heta lästips för regniga sommardagar.
Behöver sjukvården en egen haverikommission?
16/06/2014 10:25
Hösten 2013 redovisade Statens haverikommission (SHK) den första rapporten inom hälso- och sjukvårdens område. Rapporten ledde dock inte till någon omfattande debatt, möjligen på grund av den långa utredningstiden.
”Lokalt ansvar viktigt vid journal på nätet”
16/06/2014 02:08
Hematologen Fredrik Sjöö är pionjär för det som är på väg att bli en ”Stockholmsmodell” för journal på nätet. – Vi arbetar efter principen att pröva, utvärdera och införa stegvis. Inte med att rulla ut nya system på bred front,
”Frihet är det bästa ting…”
16/06/2014 02:08
”Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring,” Så skaldade Biskop Thomas i Strängnäs för närapå 600 år sedan om Engelbrekt
WHO: Världen går mot en post-antibiotisk era
15/06/2014 18:20
”Görs inget går världen mot en post-antibiotisk era där vanliga infektioner och mindre skador återigen kan bli dödliga”.
Positiva antibiotikanyheter
15/06/2014 18:20
De många dåliga nyheterna till trots finns det ändå flera ljustecken när det gäller antibiotikaresitensen.
”Det är tomt i industrins pipeline”
15/06/2014 18:20
Richard Bergström, generaldirektör för de forskande läkemedelsföretagen i Europa (Efpia), inledde med ett negativt besked på seminariet om antibiotikaresistens.